Salarisadministratie

Diensten_Salarisadministratie_1400x200

Loonheffing, sociale lasten, bruto-netto berekeningen, allemaal zaken waar u als ondernemer weinig aandacht aan wilt besteden, maar die u wel goed geregeld wilt hebben. Wij nemen uw complete salarisadministratie uit handen voor een vast bedrag per loonstrook!

U levert periodiek uw mutaties aan en wij sturen u hierna digitaal de loonstroken, betaallijst of betaalbestand en aangifte loonheffingen toe. Uw medewerkers ontvangen naar keuze een digitale of papieren loonstrook. Uiteraard verzorgen wij aan het eind van ieder jaar de jaaropgaven.

Correspondentie
We kunnen voor u de correspondentie met de Belastingdienst, het UWV en uw pensioenfonds verzorgen. Dat scheelt u een hoop kostbare tijd.